درباره پمپ کفکش SMDJ ابر ABR

محدوده عملکرد پمپ کفکش SMDJ

 • دمای سیال ورودی به پمپ 40+
 • محدوده PH از 6.5 – 8.5
 • بیشینه ناخالصی مجاز در سیال %0.10
 • بیشینه قطر ذرات مجاز در سیال 0.2 میلیمتر
 • فرکانس برق مجاز 50 هرتز
 • ولتاژ برق مجاز برای موتور تک فاز 220V
 • ولتاژ برق مجاز برای موتور سه فاز 380V
 • محدوده مجاز تغییر ولتاژ %10

کاربرد های کف کش طبقاتی چدنی سه فاز SMDJ

 • مصارف کشاورزی و آبیاری با فشار بالا
 • آبیاری بارانی
 • تامین آب از چاه های عمیق و نیمه عمیق
 • پرورش ماهیان و آبزیان دریایی
 • قابل استفاده برای آب دریا

ویژگی پمپ کفکش طبقاتی سه فاز SMDJ

 • طبقاتی و قابلیت تامین فشار های بالا
 • مقاوم سازی کلیه قطعات چدنی در برابر خوردگی
 • استفاده از مکانیکال سیل دوبل
 • ​نوع-دما – ویسکوزیته(لزجت) و مقدار ذرات جامد سیال قابل انتقال( آب یا اسیدی بودن مایع) جهت تعیین جنس مکانیکال سیل و جنس اجزاء پمپ برای جلوگیری از خورندگی.
 • تعیین نقطه کاری ،مقدار ارتفاع مکش و دهش مطابقت با جداول و کرو منحنی پمپ (جهت جلوگیری از پدیده کاویتاسیون و مقدار بازدهی پمپ)
 • نوع اتصال و طرز قرارگیری پمپ در تاسیسات
 • میزان زمان کارکرد پمپ در 24 ساعت
 • سایزدهانه مکش و دهش پمپ
پمپ-لجنکش-smdj-abr

محصولات مشابه با پمپ smdj