موتور تکفاز دوخازنه موتوژن

خانه » موتور موتوژن » موتور تکفاز دوخازنه موتوژن

موتور تک فاز دو خازنه CRS 112M4

2020-11-08T10:00:42-01:00

موتور تک فاز دو خازنه CRS 112M4 مشخصات فنی موتور تک فاز دوخازنه موتوژن CRS 112M4 قدرت خروجی: 2.2 کیلو وات سرعت در بار نامی: 1473 دور در دقیقه جریان نامی: 14 آمپر گشتاور نامی: 14.26 نیوتون بر متر تعداد فاز: 1 فاز مشخصات فنی موتور تک فاز دوخازنه موتوژن CRS 112M4

موتور تک فاز دو خازنه crs 100L

2020-11-08T09:51:52-01:00

موتور تک فاز دو خازنه crs 100L مشخصات فنی موتور تک فاز دوخازنه موتوژن CRS 100L4A مشخصات فنی موتور CRS 100L4A قدرت خروجی: 1.5 کیلو وات سرعت در بار نامی: 1450 دور در دقیقه جریان نامی: 9.97 آمپر گشتاور نامی: 9.88 نیوتون بر متر تعداد فاز: 1 فاز مشخصات فنی موتور CRS 100L4B

موتور تک فاز دو خازنه crs 90L

2020-11-08T09:08:42-01:00

موتور تک فاز دو خازنه crs 90L مشخصات فنی موتور تک فاز دوخازنه موتوژن CRS 90L مشخصات فنی موتور CRS 90L-2A قدرت خروجی: 1.5 کیلو وات سرعت در بار نامی: 2810 دور در دقیقه جریان نامی: 9.13 آمپر گشتاور نامی: 5.1 نیوتون بر متر تعداد فاز: 1 فاز مشخصات فنی موتور CRS 90L-2B

موتور تک فاز دو خازنه crs 80

2020-11-08T08:47:34-01:00

موتور تک فاز دو خازنه crs 80 مشخصات فنی موتور تک فاز دوخازنه موتوژن CRS 80 مشخصات فنی موتور CRS 80-2A قدرت خروجی: 0.75 کیلو وات سرعت در بار نامی: 2860 دور در دقیقه جریان نامی: 5 آمپر گشتاور نامی: 2.5 نیوتون بر متر تعداد فاز: 1 فاز مشخصات فنی موتور CRS 80-2B

موتور تک فاز دو خازنه crs 71 موتوژن

2020-11-08T09:59:47-01:00

موتور تک فاز دو خازنه crs 71 مشخصات فنی موتور تک فاز دوخازنه موتوژن CRS 71 مشخصات فنی CRS 71-2A قدرت خروجی: 0.37 کیلو وات سرعت در بار نامی: 2850 دور در دقیقه جریان نامی: 2.5 آمپر گشتاور نامی: 1.24 نیوتون بر متر تعداد فاز: 1 فاز مشخصات فنی موتور CRS 71-2B قدرت

موتور تک فاز دو خازنه crs 63

2020-11-08T07:00:27-01:00

موتور تک فاز دو خازنه crs 63 مشخصات فنی موتور تک فاز دوخازنه موتوژن CRS 63 مشخصات فنی موتور CRS 63-2A قدرت خروجی: 0.18 کیلو وات سرعت در بار نامی: 2820 دور در دقیقه جریان نامی: 1.33 آمپر گشتاور نامی: 0.61 نیوتون بر متر تعداد فاز: 1 فاز مشخصات فنی موتور CRS 63-2B

موتور تک فاز دو خازنه crs 56

2020-11-08T06:49:43-01:00

موتور تک فاز دو خازنه crs 56 مشخصات فنی موتور تک فاز دوخازنه موتوژن CRS 56A مشخصات فنی موتور CRS 56A قدرت خروجی: 0.9 کیلو وات سرعت در بار نامی: 2830 دور در دقیقه جریان نامی: 0.75 آمپر گشتاور نامی: 0.3 نیوتون بر متر تعداد فاز: 1 فاز مشخصات فنی موتور CRS 56B

تبلیغات
تبلیغات

Recent Tweets

جهت تماس با شرکت می توانید با شماره های 02133959141 - 02133901613 تماس حاصل نمایید و یا از طریق زیر پیغام خود را برای ما ارسال نمایید.

    برگشت به بالا