بوستر پمپ minidaf مس داف Masdaf

 • بوستر پمپ MiniDAF برای استفاده در  تامین آب خانگی یا سایر مکانهایی که نیاز به تامین فشار آب دارند استفاده می گردد
 • این بوسترپمپ در حالت اجرا کاملا بیصدا بوده و تنظیم فشار آن به صورت تمام اتوماتیک می باشد.
  در ساخت این بوستر پمپ از استاندارد ایمنی اروپا CE استفاده می شود. همچنین تیوپ داخل محفظه آب دارای استاندارد های کشور آلمان بوده و بهعث بو گرفتن آب نمی شود.
 • این بوستر پمپ دارای سیستم Ihaz و سوئیچ مناسب می باشد که قادر است فشار مایع را تنظیم کند.
 • بوستر پمپ را می توان با موتور های 3 فاز و هم تک فاز استارت نمود. استفاده از تابلو فرمان برای مدل های 3 فاز اجباری و برای مدل های تک فاز اختیاری می باشد.
 • حداکثر فشار کاری این سیستم 8 بار می باشد.

مشخصات فنی بوستر پمپ minidaf مس داف

 • دور موتور 2900 دور
 • حجم آبدهی: 1 تا 10 متر مکعب
 • ارتفاع آبدهی: 10 تا 70 متر

کاربرد بوستر پمپ minidaf مس داف

 • تامین آب آشامیدنی
 • آبیاری
 • تامین آب فرآیند
 • ​نوع-دما – ویسکوزیته(لزجت) و مقدار ذرات جامد سیال قابل انتقال( آب یا اسیدی بودن مایع) جهت تعیین جنس مکانیکال سیل و جنس اجزاء پمپ برای جلوگیری از خورندگی.
 • تعیین نقطه کاری ،مقدار ارتفاع مکش و دهش مطابقت با جداول و کرو منحنی پمپ (جهت جلوگیری از پدیده کاویتاسیون و مقدار بازدهی پمپ)
 • نوع اتصال و طرز قرارگیری پمپ در تاسیسات
 • میزان زمان کارکرد پمپ در 24 ساعت
 • سایزدهانه مکش و دهش پمپ

سایر محصولات بوستر پمپ مس داف