بوستر پمپ multihexa مس داف Masdaf

 • در بوستر پمپ های multihexa از پمپ های طبقاتی عمودی استفاده می شود که به صورت تک پمپه و یا چند پمپه ساخته می شود.
 • جنس بدنه، شفت و پروانه پمپ ها از استیل ضد زنگ می باشند
 • تمام عناصری که با آب در تماس هستند از استیل و مواد غیر خورنده ساخته شده است
 • بدنه ساده و تعادل کامل صدای کم و بدون ارتعاش می باشد
 • مکانیکال سیل به طور کامل از نشتی جلوگیری می کند.

مشخصات فنی بوستر پمپ multihexa مس داف

 • فشار کاری: 30 بار
 • دور موتور 2900-3600 دور
 • حجم آبدهی: 8 تا 440 متر مکعب

کاربرد بوستر پمپ multihexa مس داف

 • آپارتمان ها و منازل مسکونی
 • مدارس، مراکز تجاری و تاسیسات صنعتی کوچک
 • ​نوع-دما – ویسکوزیته(لزجت) و مقدار ذرات جامد سیال قابل انتقال( آب یا اسیدی بودن مایع) جهت تعیین جنس مکانیکال سیل و جنس اجزاء پمپ برای جلوگیری از خورندگی.
 • تعیین نقطه کاری ،مقدار ارتفاع مکش و دهش مطابقت با جداول و کرو منحنی پمپ (جهت جلوگیری از پدیده کاویتاسیون و مقدار بازدهی پمپ)
 • نوع اتصال و طرز قرارگیری پمپ در تاسیسات
 • میزان زمان کارکرد پمپ در 24 ساعت
 • سایزدهانه مکش و دهش پمپ
پمپ multihexa مس داف

سایر محصولات بوستر پمپ مس داف