بوستر پمپ multidaf مس داف Masdaf

 • در سیستم های بوستر پمپ MultiDAF از پمپ های نوع DF استفاده می شود.
 • پمپ های سری DAF یک محور عمودی، پمپ گریز از مرکز چند مرحله ای بوده و قابلیت مکش خودکار ندارد. در این پمپ ها از پروانه ای با جنس نوریل استفاده شده که به وسیله یک موتور الکتریکی گار می کند.
 • پمپ و موتور از طریق شفت به یکدیگر متصل می شوند
 • پوشش مقاوم در برابر فشار و مواد داخل سیال می باشد
 • ازل مکش در سمت پایین پمپ قرار دارد، نازل تخلیه در قسمت بالایی پمپ قرار دارد.
 • چرخش جهت در جهت عقربه های ساعت می باشد

مشخصات فنی بوستر پمپ multidaf مس داف

 • فشار کاری: 16 بار
 • دور موتور 2900 دور
 • حجم آبدهی: 8 تا 240 متر مکعب
 • ارتفاع آبدهی: 20 تا 150 متر

کاربرد بوستر پمپ multidaf مس داف

 • برای پمپاژ با حجم کم، تمیز، غیر تهاجمی و غیر انفجاری
 • مایعات عاری از ذرات جامد و الیاف در:
 • سیستم های تامین آب،
 • مجموعه های تقویت کننده در ساختمان های مرتفع و صنعت،
 • سیستم های تصفیه آب،
 • تاسیسات صنعتی برای آب فرآیند،
 • تاسیسات بهداشتی و نظافتی،
 • گیاهان آبیاری،
 • کارخانه های اطفای حریق
 • ​نوع-دما – ویسکوزیته(لزجت) و مقدار ذرات جامد سیال قابل انتقال( آب یا اسیدی بودن مایع) جهت تعیین جنس مکانیکال سیل و جنس اجزاء پمپ برای جلوگیری از خورندگی.
 • تعیین نقطه کاری ،مقدار ارتفاع مکش و دهش مطابقت با جداول و کرو منحنی پمپ (جهت جلوگیری از پدیده کاویتاسیون و مقدار بازدهی پمپ)
 • نوع اتصال و طرز قرارگیری پمپ در تاسیسات
 • میزان زمان کارکرد پمپ در 24 ساعت
 • سایزدهانه مکش و دهش پمپ
پمپ multidaf مس داف

سایر محصولات بوستر پمپ مس داف