درباره پمپ زمینی 3LPF ابارا

درباره الکتروپمپ سانتریفیوژ استیل 3lpf ابارا

الکتروپمپ سانتریفیوژ استیل 3lpf ابارا از دسته محصولات پمپ ابارا می باشد که به صورت پمپ تک و بدون الکترو موتور می باشد که اصطلاحا به الکتروپمپ سانتریفیوژ استیل 3lpf ابارا اتانورم نیز گفته می شود. به دلیل تک بودن الکتروپمپ سانتریفیوژ استیل 3lpf ابارا می توان آن را با موتور های مختلف 900 ، 1400 و 3000 دور بست و در کیلو وات های مختلف استفاده کرد که این خود یکی از ویژگی های الکتروپمپ سانتریفیوژ استیل 3lpf ابارا می باشد. همچنین به دلیل استفاده از پروانه استیل از الکتروپمپ سانتریفیوژ استیل 3lpf ابارا می توان برای انتقال مواد اسیدی، دارویی و غذایی بهداشتی نیز استفاده کرد. از دیگر ویژگی های الکتروپمپ سانتریفیوژ استیل 3lpf ابارا وصل نبودن به موتور می باشد که در صورت خرابی پمپ به موتور آسیبی نمی رسد و همچنین می توان الکتروپمپ سانتریفیوژ استیل 3lpf ابارا را به راحتی با انواع موتور کوپل کرد

مزایای پمپ سانتریفیوژ استیل 3LPF ابارا

 • جنس پوسته و پروانه الکتروپمپ سانتریفیوژ استیل 3LPF ابارا از استیل 316 می باشد.
 • حداکثر دمای در الکتروپمپ سانتریفیوژ استیل 3LPF ابارا 10 تا 110 درجه سانتیگرد می باشد.
 • حداکثر فشار در الکتروپمپ سانتریفیوژ استیل 3LPF ابارا 10 بار می باشد.
 • موتور الکتروپمپ سانتریفیوژ استیل 3LPF ابارا تک فاز و سه فاز موجود می باشند.

اجزاء پمپ سانتریفیوژ استیل 3lpf ابارا

 • پوسته
 • پروانه
 • مکانیکال سیل
 • شفت
 • واسطه

کاربرد الکترو پمپ سانتریفیوژ استیل 3LPF ابارا

الکتروپمپ سانتریفیوژ استیل 3LPF ابارا جت افزایش فشار سیستم های گرمایشی و تهویه مطبوع سیستم های شستشو و دیگر کاربردهای صنعتی مناسب می باشند.

 • ​نوع-دما – ویسکوزیته(لزجت) و مقدار ذرات جامد سیال قابل انتقال( آب یا اسیدی بودن مایع) جهت تعیین جنس مکانیکال سیل و جنس اجزاء پمپ برای جلوگیری از خورندگی.
 • تعیین نقطه کاری ،مقدار ارتفاع مکش و دهش مطابقت با جداول و کرو منحنی پمپ (جهت جلوگیری از پدیده کاویتاسیون و مقدار بازدهی پمپ)
 • نوع اتصال و طرز قرارگیری پمپ در تاسیسات
 • میزان زمان کارکرد پمپ در 24 ساعت
 • سایزدهانه مکش و دهش پمپ

محصولات مشابه با پمپ 3lpf