پمپ خطی ax مس داف Masdaf

 • پمپ های کاربرپسند دارای دکمه های کنترلی ساده و واضح هستند و نمایشگرهای روشن جهت آسودگی کار برای کاربر
 • پمپ مجهز به موتور الکتریکی داخلی می باشد
 • دارای محافظ
 • پمپ دارای سیستم پیام خطا و عملکرد است (قابل تنظیم).
 • بدون سایش، بلبرینگ های تخت دقیق، عملکرد بی صدا را ارائه می دهند و عمر پمپ را افزایش دهید.
 • مقاومت در برابر دماهای بالا در مدل a ، عمر طولانی برای پمپ و اجازه می دهد تا سیال با دمای بالا پمپ شود.
 • بهبود مصرف آب، روانکاری بلبرینگ را در روتور تضمین می کند
 • محفظه و پمپ های کوچک و در طول عملیات نیازی به هواگیری ندارد
 • محدودیت  برای ایجاد توان غیرفعال یا فعال وجود دارد.
 • یک حالت شب خودکار فعال وجود دارد.
 • ​نوع-دما – ویسکوزیته(لزجت) و مقدار ذرات جامد سیال قابل انتقال( آب یا اسیدی بودن مایع) جهت تعیین جنس مکانیکال سیل و جنس اجزاء پمپ برای جلوگیری از خورندگی.
 • تعیین نقطه کاری ،مقدار ارتفاع مکش و دهش مطابقت با جداول و کرو منحنی پمپ (جهت جلوگیری از پدیده کاویتاسیون و مقدار بازدهی پمپ)
 • نوع اتصال و طرز قرارگیری پمپ در تاسیسات
 • میزان زمان کارکرد پمپ در 24 ساعت
 • سایزدهانه مکش و دهش پمپ
پمپ ax مس داف

سایر محصولات پمپ خطی مس داف