مشخصات پمپ شناور 3.5XR4 لئو

  • قدرت: 0.33 اسب بخار / 230 ولت – 2 اسب بخار / 230 ولت
  • حداکثر حجم 3 اینچ: 0.3 m3/h – 3.6 m3/h
  • حداکثر حجم 4 اینچ: 0.6 m3/h – 14 m3/h
  • حداکثر ارتفاع: 32 متر – 148 متر
  • کابل استاندارد 30 متر – HO7RNF

جدول راندمان کاری پمپ شناور 3.5XR4 لئو

Model P2 Delivery n≈2850 1/min
kW HP Q (m³/h) 0 0.6 1.2 1.8 2.4 3.0 3.6 4.2 4.8 5.4 6.0
Q (l/min) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
3.5XRm4/7-0.37 0.37 0.5 H(m) 40 39 38 37 36 34 31 27 22 16 8
3.5XRm4/9-0.55 0.55 0.75 51 50 49 48 46 44 40 34 28 20 11
3.5XRm4/11-0.75 0.75 1 62 61 60 58 56 53 49 42 34 25 13
3.5XRm4/16-1.1 1.1 1.5 91 89 87 85 82 77 71 61 50 36 19
3.5XRm4/21-1.5 1.5 2 119 117 114 111 107 102 93 80 65 47 25

نمودار فنی پمپ شناور 3.5XR4 لئو
نمودار فنی پمپ شناور 3.5XR4 لئو

محصولات مشابه با پمپ شناور لئو